OneStat.com Web Analytics

Algemeen

Sinds december 1995 geldt voor elk bedrijf dat voedingsmiddelen bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, opslaat of verhandelt de verplichting heeft het eigen voortbrengingsproces dusdanig onder controle te brengen dat de veiligheid van de producten is gewaarborgd.

Dit borgingssysteem moet gebaseerd worden op de beginselen van HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points.

  • Hazard

Hazard staat voor een mogelijk gevaar of risico dat in voedsel aanwezig zou kunnen zijn en mogelijk schadelijke gevolgen kan hebben voor de consument. b.v. bacteriën, virussen schimmels, hout, steentjes, glas, bestrijdingsmiddelen etc.

  • Analysis

Analysis staat voor het analyseren van de mogelijke Hazards in de proceslijn.

  • Critical Control Point

Na de analyse worden er in het proces specifieke punten (Critical Control Points) aangeduid welke gecontroleerd en beheerst moeten worden.

HACCP betekent voor bedrijven dat ze zelf aangeven waar en in welke fase van hun voorbrengingsproces er gevaren voor de gezondheid van de consument zou kunnen ontstaan. Vervolgens moet men een borgingssysteem opzetten zodanig dat de geïdentificeerde risico’s beheerst worden. HACCP betekent feitelijk een procescontrole en beheersing van gezondheidsrisico’s. Of uw HACCP systeem zal leiden tot het gewenste product, zal beoordeeld worden door de IGB/KvW (Inspectie Gezondheidsbescherming/Keuringsdienst van Waren) of de RVV (Rijksdienst voor de keuring van Vlees en Vee). In België wordt dit gedaan door het Ministerie van Volksgezondheid of door de algemene eetwaren inspectie.

 

HACCP en vloeren

In artikel 14 van de Warenwet staat dat vloeroppervlakten in bedrijfsruimten:

  • in goede staat moeten verkeren
  • goed reinigbaar moeten zijn
  • goed desinfecteerbaar moeten zijn

 

Bijna alle kunststofvloer systemen van Decopox sluiten hier prima op aan. Onze kunststofvloer systemen zijn namelijk naadloos, vloeistofdicht, vlak, slag,-stoot en slijtvast. Bij de keuze van een geschikt vloersysteem, wijzen wij u op de functionele facetten. Wij weten als geen ander hoe essentieel het is dat er een duidelijke compromis moet zijn tussen de “beloopbaarheid”(Arbo), en “reinigbaarheid”(hygiëne).

Voor het afwerken van vloeren in de levensmiddelenindustrie wordt door ons veelvuldig de Decopox troffelvloer industrieel toegepast. Dit vloersysteem is dankzij zijn dicht structuur en sterke ondoordringbaarheid voor oliën en vetten, bijzonder geschikt voor bovengenoemde toepassing. Tevens vindt er geen aanhechting plaats van schimmels en bacteriën.

 

Dankzij zijn zeer dichte oppervlakte structuur wordt deze in de praktijk als een zeer gemakkelijk reinigbare vloerafwerking ervaren. Door de speciale transparante matte toplaag is de vloer onder productie omstandigheden makkelijk beloopbaar.

Indien gewenst wordt een Decopox troffelvloer naadloos aangebracht tegen wanden, kolommen en andere moeilijk reinigbare aansluitingen. Zodat een naadloze, gemakkelijk reinigbare verbinding ontstaat tussen vloer en wand. De plinten worden aangebracht in een standaard hoogte van 70 mm en afgewerkt met holle ronde hoek.

 

Onderhoud

Bij beschadiging van Decopox kunststofvloer systemen, zijn deze snel en naadloos te repareren. Om uzelf te verzekeren van regelmatige controle van de vloer op voorgenoemde eigenschappen, kunt u een onderhoudscontract afsluiten.Want bij een vloer hoort een stukje zorg; slijtage en beschadigingen dienen in een vroeg stadium te worden onderkend en te worden gerepareerd. Als specialist op het gebied van vloer afwerkingen neemt Decopox die zorg graag van u over.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                WAT IS BRC?


BRC staat voor Britisch Retail Consortium. Dit is een organisatie vergelijkbaar met het Centraal Bureau Levensmiddelen in Nederland. Deze Britse organisatie heeft richtlijnen opgesteld waaraan een levensmiddelenproducent moet voldoen om aan de grote Engelse supermarkten te mogen leveren. Deze regels gaan verder dan alleen een HACCP plan. Er zijn uitgebreide GMP-regels. Bijvoorbeeld voor omgeving van de fabriek, eisen omtrent organisatie en communicatie. Het verschil tussen BRC en HACCP-certificering is overigens kleiner geworden sinds de nieuwe eisen voor HACCP bekend zijn.

Indien uw bedrijf een HACCP en/of ISO certificaat heeft, is het gat dus kleiner. Een aantal zaken zoals: registratie van trainingen, uitvoeren van interne audits, documentenbeheer heb je dan al geregeld. De BRC norm is opgesteld omdat alle supermarkten andere eisen stellen aan leveranciers. Als producent van levensmiddelen ben je ook veel tijd kwijt door audits van klanten. Een bedrijf kan ook een BRC-certificaat halen. Dit wordt door een onafhankelijke instantie geaudit en afgegeven. Er zijn twee niveau's: één voor 'beginners' en één voor 'gevorderden'. In het algemeen is het gebruikelijk te streven naar het hoogste hygiëne niveau. Maar je kunt gewoon beginnen met het Foundation Level en op den duur naar het gevorderden niveau overstappen.


TOEGEVOEGDE WAARDE?


Het idee achter de BRC norm is deze audit verder te standaardiseren zodat er minder audits komen en de klant nog meer inzicht krijgt in het verzekeren van de voedselveiligheid. Het certificaat geeft een bewijs hiervan. Daarnaast wordt deze norm ook in Nederland de nieuwe standaard. Naast de buitenlandse supermarkten stellen ook grote supermarktketens in Nederland, zoals Albert Heijn, de BRC normering als eis. BRC lijkt steeds meer de norm te worden. Veel bedrijven zullen uiteindelijk overstappen van HACCP certificering naar BRC certificering. Dit is onder meer omdat klanten dit steeds vaker eisen. Maar ook omdat de BRC norm een betere internationale bekendheid heeft, dan het HACCP certificaat. Als u levert aan grote supermarkten, of wil gaan leveren aan deze ketens zult u ongetwijfeld snel met de vraag: Heeft u BRC in aanraking komen!

--------------------------------------------------------------------------------
GEEN LEVERANCIER SUPERMARKT?

Hoewel BRC niet ontworpen is voor bedrijven die niet rechtstreeks leveren aan supermarkten, zie je toch een verschuiving in de markt. Bedrijven die BRC hebben, beginnen hun leveranciers ook vragen te stellen over BRC. De verwachting is dat deze trend zeker zal doorzetten.

U hoeft hier natuurlijk niet in mee de te gaan. Maar het is ver verstandig dat u op de hoogte bent van de eisen van een BRC systeem en deze zoveel mogelijk in te voeren in uw organisatie. Ook zonder certificaat bent u dan minimaal een gesprekspartner. Mocht u toch besluiten tot certificering? Dan is het niet meer zo'n zware dobber.

 

Bron: BCR Norm.nl