GietvloerDecoratief

 

Decopox gietvloer decoratief bestaat uit twee componenten en is op basis van vertakte polyolen en aromatische polyisocyanaten. Kort voor het gebruik moeten deze beide componenten tot een goede homogene massa worden gemengd. Decopox gietvloer decoratief wordt aangebracht in een gemiddelde laagdikte van circa 2 mm. De verkleuring door UV-straling van de vloer is gering ten opzichte van epoxy hars geformuleerde gietvloeren. Bovendien is het materiaal taai- elastisch waardoor geringe scheurvorming van de ondergrond wordt overbrugd. Decopox gietvloer decoratief wordt in de meeste gevallen toegepast in multifunctionele ruimten waar aan de esthetische eigenschappen hogere eisen worden gesteld. Met de Decopox gietvloer decoratief zijn de kleur en decoratiemogelijkheden praktisch onbegrensd. Door de 30-tal basiskleuren van de decovlokken kunnen eindeloos veel creaties worden gerealiseerd.

Toepassing

Door het hard-elastische karakter van het product wordt de gietvloer decoratief veelvuldig met succes toegepast als naadloze en slijtvaste decoratieve vloerafwerking in utiliteitsgebouwen, evenementenhallen, productieruimten, gangen, kantoren, showrooms en kantines.

 

 

Kleuren

Decopox gietvloer decoratief is leverbaar in een 20-tal standaard RAL kleuren. Buiten deze standaard kleuren
is een toeslag van toepassing.

Systeemopbouw

1 laag Decopox epoxy impregneer, verbruik 200 gram per m².
1 laag Decopox gietvloer decoratief, verbruik 2,5 kg per m².
2 lagen Decopox polyurethaan topcoating in kleur, verbruik 150 gram per m² per laag


Ondergronden

Betonnen ondergrond / zandcement dekvloer: deze ondergrond moet schoon, volkomen droog, vetvrij en minimaal 28 dagen oud zijn. Het oppervlak mag niet nagepoederd worden met cement en/of betoncurings. Zandcement dekvloeren moeten goed hechten op de ondergrond en dienen minimaal van een D-20 kwaliteit te zijn volgens NEN Norm 2741.

Voorbehandeling

Minerale ondergronden dienen droog, olie, vet en stofvrij te zijn. De aanwezige cementhuid en betoncuring dienen geheel verwijderd te worden zodat een ruwe en zuigende ondergrond is verkregen waarop het nieuwe vloersysteem een goede hechting heeft. Bij voorkeur zandcement dekvloeren en gevlinderde betonvloeren vooruit stofarm stralen. De plaatsen welke niet bereikbaar zijn handmatig reinigen en opruwen.

 

                          

            stofvrij stralen betonvloer                                                                gestraald oppervlak

 

 

Technische informatie  
Dichtheid circa 1,5 kg/dm³
Aanbevolen laagdikte

Standaard wordt een Decopox gietvloer decoratief aangebracht in een laagdikte van circa 2 mm.

Treksterkte circa 14 MPA
Buigsterkte circa 20 N/mm²
Druksterkte circa 50 N/mm²
Scheursterkte circa 45 kN/m
Hardheid circa 60 Shore D
E-modulus circa 3,6 * 10³
Afslijting (Amsler) circa 1,5 mm
Rek bij breuk 60 %
Slijtvastheid Taber-Abraser circa 88mg, CS 10/100/1000
Vaste stof gehalte gew. circa 57 %
Soortelijk gewicht circa 1,16 kg /L
Krimp na doorharding geen
Viscositeit instelbaar vanaf 200 Mpa's
Chemicaliën bestendigheid volgens chemicaliën bestendigheidlijst: Decopox gietvloeren decoratief
Temperatuur bestendigheid van - 40° C tot + 80° kortstondig tot + 100° C. Bij temperatuurveranderingen boven de + 80° kunnen kleurveranderingen optreden.
Brandveiligheid Nederland klasse 2 volgens NEN 3883 “niet gemakkelijk brandbaar”.
Veiligheid zie bijbehorende veiligheidsbladen en product informatiebladen.
Reparaties plaatselijk zijn reparaties mogelijk echter deze blijven zichtbaar.
Verwerkingscondities - omgevingstemperatuur 15° C - 30° C
- temperatuur ondergrond 10° C - 30° C
- relatieve luchtvochtigheid maximaal 90 %
- maximale vochtigheid ondergrond 2,50 %
Doorharding

bij 20º C en 60 % relatieve vochtigheid:

na 24 uur beloopbaar

na 3 dagen licht mechanisch belastbaar

na 7 dagen chemisch belastbaar.

Verlaging van iedere 5ºC en/of 5 % verhoging van de relatieve vochtigheidsgraad verlengt de doorhardingstijd telkens met 100 %. Bij het in gebruik nemen van de vloer dient men rekening te houden met een minimale belasting. Het zwaar belasten waaronder het schuiven van pallets dient voorkomen te worden. Decopox coating is na 7 dagen volledig doorgehard en maximaal belastbaar.

Onderhoud De vloer dient gereinigd te worden met een licht alkalisch schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld Decopox kunststof vloerreiniger W 15. Wij adviseren u bij gebruik van palletwagens en heftrucks de transportmiddelen te voorzien van polyurethaan banden non-tracking.

 

 

Disclaimer | Sitemap