Onderhoud van uw Decopox kunststofvloer.

 

 

 

 U kunt dit document ook als pdf downloaden, KLIK HIER

 

 

Datum: 8 september 2011 

 

 

Betreft : reinigingsadvies kunststofvloeren

 

Geachte meneer, mevrouw,

Voor u ligt het algemeen schoonmaakadvies van Decopox voor kunststofvloeren. De insteek van dit programma is dat u in de meest voorkomende gevallen in staat wordt gesteld uw kunststofvloer schoon te houden. Wanneer er vanaf de oplevering een gedegen onderhoudsprogramma voor de vloer wordt samengesteld, waarin de frequentie van het reinigen is afgestemd op het gebruik van de vloer, zal de vloer niet alleen representatief ogen, maar zal ook de functionaliteit behouden blijven.  

Wij vertrouwen erop u middels dit advies een helpende hand geboden te hebben, in het afstemmen van het reinigingsprogramma voor uw vloer.

 

Met vriendelijke groet,

J. van Vliet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Reiniging.

Het reinigingsadvies bestaat uit twee onderdelen:

- de dagelijkse reiniging.

- reiniging van een nieuwe vloer en de periodieke of plaatselijke reiniging.

 

De dagelijkse reiniging :

1.   Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een stofwisser of stofzuiger.

Probeer het probleem van het losse vuil te traceren en eventueel te ondervangen. ( Denk aan een goede inloopmat.)

2.   Gebruik voor de dagelijkse reiniging een licht alkalisch reinigingsmiddel dat:       -

-          niet zeep- of polymeerhoudend is,

-          laagschuimend is,

-          een pH-waarde heeft tussen 7 en 13 (in pure vorm),

-          weinig of geen loog bevat.

Gebruikt u een product dat wel zeep- of polymeerhoudend is, dan zal er een dun laagje (residu) op de vloer achterblijven. Dit laagje bevat zeep en zal dus snel weer vuil aantrekken. De vloer zal dus sneller weer vies worden. Naast het gegeven dat het zeepresidu vuil vasthoudt, kan het er ook voor zorgen dat de vloer gladder wordt.

3.   Meng het middel m.b.v. een maatbeker in de voorgeschreven verhouding met water.

4.   Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen. Maak deze niet te nat, want al het water dat teveel achter blijft op de vloer is later zichtbaar als kalk. Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil echt meegenomen en verwijderd wordt van de vloer. Ook laat de vlakmop geen sporen achter op de wanden. Dit in tegenstelling tot een gewone mop die het vuil van links naar rechts verplaatst, en bij het raken van de wanden vuil en water achterlaat.

5.  Probeer erop toe te zien dat de vloer, zolang deze nog nat is, niet wordt belopen.

 

 

 

Reiniging van een nieuwe vloer en de periodieke of plaatselijke reiniging :

1.   Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een stofwisser of stofzuiger.

2.   Maak een inschatting van het soort vervuiling dat aan de vloer is gehecht.

Anorganisch vuil:         vuil dat geen plantaardige of dierlijke oorsprong heeft zoals kalk en roest.

Organisch vuil  :           vuil van plantaardige of dierlijke oorsprong, zoals vetten, suiker, eiwitten, urine, etc.

Deze inventarisatie is nodig om te bepalen welk reinigingsmiddel er gebruikt moet worden. Indien er meerdere vlekken of soorten van vervuiling zijn op dezelfde vloer dan moet de inventarisatie per vlek worden uitgevoerd.

3.   Bepaal aan de hand van het soort vervuiling welk reinigingsmiddel er gebruikt moet worden.

Voor anorganische vervuiling gebruikt men een zure reiniger (pH-waarde tussen 0 -7) en voor organische vervuiling gebruikt men een alkalische reiniger (pH-waarde tussen 7 en 14). De mate waarin het vuil aan de vloer is gehecht bepaalt de sterkte van het reinigingsmiddel.

Let op het volgende:

-          Sterk zure of alkalische reinigers kunnen kleding en andere materialen aantasten.

-          Het reinigingsmiddel moet niet zeep— of polymeerhoudend zijn.

-          Gebruik een laagschuimend reinigingsmiddel.

-          Wees ervan overtuigd dat het reinigingsmiddel de kunststofvloer en de schrobmachine niet     aan zal tasten.

-          Gebruik bij het mengen van het reinigingsmiddel een maatbeker om het product in de voorgeschreven verhouding te mengen.

Indien u zelf niet in het juiste middel kunt voorzien, vraag ons ernaar.

Wij hebben reinigingsproducten in ons assortiment, die voldoen aan bovenstaande eigenschappen en uitvoerig getest zijn op kunststofvloeren.

4.   Maak een keuze op welke wijze u de vloer wilt reinigen: handmatig of machinaal.

 

 

 

 

 

Handschrobben :

Is arbeidsintensief maar u kunt wel goed druk uitoefenen op de pad. Indien u kiest voor het schrobben met een machine dan moet u in ieder geval alle plekken van de vloer waar de machine niet komt (in de hoeken) met de hand schrobben. Deze handschrobber noemt men ook wel een Doodle-bug.

-          Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water en verdeel het product over de te reinigen vloer en laat het 10 —  15 minuten inwerken op de vervuiling.

-          Nadat de vloer is geschrobd, moet het water d.m.v. een waterzuiger verwijderd worden.

-          Behandel de vloer nog eens met schoon water en zuig hem weer schoon met de waterzuiger.

 

Schrobzuigmachine:

Bij het gebruik van een schrobzuigmachine kan men de druk op de pad niet beïnvloeden. Het voordeel van deze machine is dat het vervuilde water direct weer opgezogen kan worden. Een schrobzuigmachine wordt vaak gebruikt voor de dagelijkse reiniging.

-          Maak het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding klaar buiten de machine en vul daarmee de vloeistoftank.

-          Bepaal vooraf de werkroute.

-          Voor het dagelijks onderhoud kunt u de machine tegelijkertijd laten schrobben en zuigen.

-          Voor een periodieke reinigingsbeurt schrobt u de vloer eerst zonder te zuigen.

-           Laat het product 10 —  15 minuten inwerken en schrob nu de vloer nog een keer, maar laat de machine nu ook direct het water opzuigen.

-          Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig plaatselijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenschijfschrobmachine:

Bij gebruik van een eenschijfmachine kunt u de druk op de pad beInvloeden. Hierdoor is het makkelijker om sterk aangehecht vuil te verwijderen.

-          Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water.

-          Verdeel het product over de het oppervlak van de te reinigen vloer.

-          Laat het product 10 —  15 minuten inwerken.

-          Schrob de vloer nauwkeurig met de machine.

-          Zuig het vuile water op met de waterzuiger.

-          Herhaal het schrobben en het zuigen nog eens met schoon water.

-          Maak een keuze voor de te gebruiken pad of borstel.

-          Voor het schrobben van een gladde vloer adviseren wij een dikke rode pad te gebruiken. Bij  zeer sterk aangehecht vuil kunt u ook overwegen een groene pad te gebruiken.

-          Op een niet gladde vloer gebruikt u een zachte borstel, die u, in plaats van de padschijf, onder de machine monteert.

 

SCHROB NOOIT EEN DROGE VLOER MET EEN DROGE PAD !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequently Asked Questions  m.b.t. het onderhoud van kunststofvloeren.

 

Hoe moet ik de vloer onderhouden?

U kunt de vloer onderhouden met een vlakmop, doodle-bug, stofzuiger, boenmachine en stofwisser. Om te bepalen welke methode u gaat gebruiken dient u eerst te bepalen wat voor vervuiling er op de vloer zit. Dan is belangrijk de frequentie die u eraan koppelt en met wat voor product u dit doet. Stof kunt u beter droog verwijderen. Het aangehechte vuil dient nat te worden verwijderd met de daarvoor bestemde schrob- en boenmiddelen.

 

Wat voor vervuiling zit er op mijn vloer?

Over het algemeen kun je ervan uit gaan dat de vervuiling op de vloer voor 80 % uit losse deeltjes (stof e.d.) bestaat. De overige 20 % bestaat uit vettige deeltjes. De vettige deeltjes zorgen voor het grootste deel van de zichtbare vervuiling. Wanneer deze vettige deeltjes niet structureel goed verwijderd worden zal er zich een vies ogende sluier vormen aan het oppervlak van de vloer.

 

Hoe verwijder ik kalk en roestvlekken van de vloer?

Voor het verwijderen van kalk en roest (anorganische vervuiling) dient men een ander reinigingsproduct te gebruiken dan waar dagelijks mee gereinigd wordt. Hiervoor is een zure reiniger nodig. Bij dit reinigingsmiddel moet men er echter ook op letten dat het geen residerende werking heeft (laat geen residu achter). Hiervoor heeft Decopox FC 035 in het assortiment.

 

Hoe voorkom ik dat deze vettige sluier zich gaat vormen op de vloer?

Door de vloer met het juiste reinigingsmiddel en de juiste materialen te reinigen. Afhankelijk van de belasting van de vloer (hoeveel mensen per dag de vloer belopen), zal er een frequentie aan het vloeronderhoud gekoppeld moeten worden. Bijv. 1 x per week schrobben en 3 x per week moppen of 1 x per maand schrobben en 4 x per week moppen. 

 

 

 

Stofwissen, waarmee kan ik dit het beste doen?

Het is het beste om op een kunststofvloer niet met olie geïmpregneerde doeken te stofwissen.De olie uit de doeken laat een minuscuul laagje achter op de vloer (residu). Dit residu trekt vuil aan en houdt het vast, zodat er een sluiervervuiling op de vloer zichtbaar wordt. De microvezel doek of de stofzuiger zijn een betere optie.

 

Waarom krijg ik mijn vloer niet schoon?

Waarschijnlijk reinigt u met de verkeerde middelen. Zowel het reinigingsmiddel als de materialen waarmee u reinigt beïnvloeden het resultaat van een schone vloer.

 

Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken?

Gebruik een alkalische reiniger op basis van niet-zeephoudende tenzyden. Oftewel een reiniger die geen zeepresidu achterlaat op de vloer. Dit zeep-residu zal namelijk het niet verwijderde vuil verzegelen met een filmlaagje (ook wel residu genoemd). Dit nieuwe filmlaagje heeft ook de eigenschap vuil vast te houden. Dit zal zichtbaar worden in de vorm van een sluierbevuiling over de vloer. Decopox FC 015 is bijvoorbeeld zo‘n reiniger die geen residu achterlaat op de vloer.

 

Waarom de Decopox FC reiniger?

Zoals u wellicht weet zijn er duizenden soorten reinigingsmiddelen. Vaak is de informatie op het etiket erg summier, waardoor het moeilijk te zeggen is of het product een residu achterlaat. Het assortiment Decopox reinigers FC 015, FC 016,FC 014, FC 20 en FC 035 is een reeks producten waarmee iedere soort van vervuiling is te verwijderen van de kunststofvloer zonder dat het de eigenschappen van de vloer beïnvloedt. Ook laten deze producten geen residu achter op de vloer, waardoor het vuil zich minder snel zal hechten aan de vloer. U zult de vloer langer mooi kunnen houden met relatief minder inspanning.

 

Moet ik het product in laten werken? Of kan ik gelijk boenen.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet men het product de tijd geven het vuil los te weken van de vloer. Bij een zware vervuiling kan dit tot 15 minuten duren. Bij zeer lichte vervuiling kan het product vrijwel direct opgenomen worden.

 

 

 

Wat is de mengverhouding van het reinigingsmiddel?

Ervan uitgegaan dat er een dergelijk product wordt gebruikt als eerder omschreven, kunt u het product als volgt aanmengen: Voor de eerste reiniging van de vloer of een periodieke schrobbeurt kunt u 500 ml product mengen met 10 liter water. Wanneer u het product gebruikt voor het dagelijks moppen van de vloer, kunt u (afhankelijk van de vervuiling) 150 - 300 ml product per 10 liter water mengen.

 

Kan ik reguliere reinigingsmiddelen gebruiken?

In principe kunt u alle dagelijkse reinigingsmiddelen als Andy, Ajax, Dreft, etc. gebruiken op de vloer. U zult hiermee alleen de oppervlakte vervuiling verwijderen en geen diepte reiniging tot in de poriën bewerkstelligen. Bovendien zijn de meeste van deze producten zeephoudend, zodat u de vloer verzegeld met een zeep film, wat als gevolg heeft dat de vloer sneller vies wordt en in combinatie met water ook gladder. (zie vraag Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken).

 

Moet ik de vloer boenen met een borstel of met een pad?

Een kunststofvloer reinigen met een borstel heeft weinig zin. De haren van de borstel glijden over de poriën van de vloer heen. Een schrobpad daarentegen reinigt tot in de poriën. Dit zal een veel beter resultaat tot gevolg hebben.

 

Wat voor kleur pad moet ik gebruiken?

Wanneer er gereinigd wordt m.b.v. een schrobmachine raden wij u aan dit te doen in combinatie met een rode pad. Deze pad heeft een gemiddelde hardheid, waardoor hij prima reinigende eigenschappen heeft, maar de vloer niet beschadigd (mits correct gebruikt). Voor het gebruik van een doodle-bug kan men volstaan met een blauwe pad.

 

Wat is een doodle-bug?

Dit is een handschrobber bestaande uit de volgende onderdelen: steel, padhouder (12cm x 25 cm) en pad. Deze doodle-bug wordt vaak gebruikt om handmatig vlekken te verwijderen en om langs de plinten en in hoeken te reinigen. 

 

 

Kan ik de vloer ook moppen?  Zo ja met wat voor mop?

Ja, de vloer kan ook gemopt worden. Vaak doet men dit met een Spaanse mop. Deze mop zal voornamelijk het vuil verplaatsen i.p.v. het op te nemen. Daarom adviseren wij een vlakmop te gebruiken. Deze heeft een beter vuilopnemend vermogen, zodat de vloer langer mooi blijft.

 

Hoe kan ik de vervuiling van mijn vloer beperken?

Door het gebruik van een goede inloopmat kunt u ervoor zorgen dat er veel van het vuil, dat u onder uw schoenen meeneemt, buiten blijft. Zorg voor een mat die gedeeltelijk een open rug heeft en gedeeltelijk een borstelende werking heeft. De mat dient groot genoeg te zijn, zodat u er meerdere stappen op kunt zetten. De open rug zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van het zand onder uw schoenen achterblijft voordat u de vloer betreedt.

 

Hoe komt het dat mijn vloer gladder is geworden ? Zeker als er water op ligt.

Wanneer er met een zeephoudend reinigingsmiddel gereinigd wordt, blijft er een zeepresidu achter op de vloer. Dit residu houdt vuil vast, maar zorgt er ook voor dat de vloer gladder wordt. Wanneer er veel zeep op de vloer zit, kan men zelfs wel uitglijden wanneer er water op de vloer ligt. Om de vloer weer stroef te krijgen dient de vloer met de voorgeschreven middelen gereinigd te worden. Zie de vraag “Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken?” op blz. 6

 

Hoe verwijder ik heftruck sporen van mijn vloer?

Afhankelijk van de hardnekkigheid van de sporen, het eerder besproken reinigingsmiddel even in laten werken. Na de inwerktijd de vloer boenen met een doodle-bug en/of een schrobzuigmachine.

 

Wat doe ik als er koffie gemorst is op de vloer?

Vloer direct afnemen met een keukendoekje. Wanneer de vlek al enigszins is opgedroogd, de vlek afnemen met het voorgeschreven reinigingsmiddel i.c.m. een schrobpad. (oftewel doodle- bug)

  

 

Kan ik ontstane  krasjes wegpoetsen of polijsten?

Wanneer u krasjes op uw vloer ziet, betekent dit in de meeste gevallen dat u het vuil ziet dat in de krasjes zit. Wanneer de vloer volgens de voorschriften gereinigd wordt, dan is er geen vuil meer in de krasjes aanwezig, waardoor het krasje veel minder zichtbaar is. De krasjes zijn niet te verwijderen uit een vloer, wél het vuil dat erin zit. Ook kunt u de vloer voorzien van een beschermlaag op basis van polymeren. Dit is een soort waslaag die u aanbrengt op de vloer.

 

Kan ik de vloer van een beschermlaag voorzien?

De vloer kan voorzien worden van een polymeerhoudende waslaag. Deze laag is niet permanent en vergt wel het nodige onderhoud. De waslaag die aangebracht wordt op de vloer, zorgt voor een glansverandering. Ook zal de waslaag vuil binden, waardoor het eens per periode nodig is om de waslaag een opknapbeurt te geven. Dit kan d.m.v. sprayen (u wrijft de vloer op en spuit een polymeer op de vloer), of d.m.v. opblokken (dit houdt in dat de vloer d.m.v. een high speed machine met een zachte pad opgeboend wordt). Wanneer de vloer meerdere malen opgeblokt is, zal de waslaag verwijderd (gestript) en opnieuw aangebracht moeten worden.

 

 Wat voor was kan ik het beste gebruiken?

Er zijn verschillende soorten was die u aan zou kunnen brengen op uw vloer. Wanneer u een hooglans was aanbrengt op uw vloer, dan heeft u een harde waslaag aangebracht. Deze waslaag is het meest slijtvast, maar heeft als nadeel dat u alle verstoringen in het oppervlak (als vuil en krasjes) duidelijk ziet. Wanneer u kiest voor een zijdeglans waslaag, dan heeft u een zachtere was (hogere frequentie voor groot onderhoud), maar tevens vallen de verstoringen aan het oppervlak minder op.

 

Waar kan ik deze was kopen?

De firma Decopox heeft een aantal wassoorten in het assortiment die volledig op uw soort vloer zijn afgestemd. Ook kunt u ernaar vragen bij uw schoonmaakgroothandel.

 

Is er een reinigingsadvies voor de vloer te verkrijgen?

Ja, u kunt Decopox reinigingsadviezen bellen voor het verkrijgen van een advies per fax, per post of per mail. Bel: 078-6167035.  

 

 

Heb ik speciale producten nodig en waar kan ik die kopen?

Lees ook de vraag: Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken.

Het is belangrijk dat er een alkalische reiniger gebruikt wordt met een laag loogpercentage, welke geen zeeplaagje achterlaat op de vloer. Het probleem is dat deze eigenschappen bijna nooit op het etiket vermeld worden.

U kunt bij de firma Decopox een reinigingsmiddel kopen dat speciaal voor uw soort vloer is ontwikkeld. Namelijk de FC 015, FC 016, FC 012,  FC 014 of de FC 035. Voor ieder type vuil is er een speciale reiniger in de markt gezet.

 

Moet ik de nieuwe vloer na de oplevering goed schoonmaken voordat ik hem ga gebruiken?

Wanneer de vloer is opgeleverd is het verstandig om hem voordat hij in gebruik genomen wordt eerst te reinigen als volgt: Verwijder het losse vuil door middel van stofwissen of stofzuigen. Schrob de vloer eenmalig met het voorgeschreven reinigingsmiddel om eventuele vettige vervuiling vanuit de bouw te verwijderen. De vloer een keer naboenen met schoon water, daarna droogzuigen.

 

 

 

Achtergrond Informatie.

Wij geven u graag wat meer achtergrondinformatie aangaande de hiervoor beschreven reinigingsadviezen. Vandaar dat we nu nog  dieper ingaan op bepaalde feiten en technieken.

 

Soorten vuil.

Voordat u een vloer gaat reinigen, moet u ongeveer weten wat voor soort vervuiling er op de vloer zit. Vervuiling is onder te verdelen in een aantal soorten.

Als men specifieke sectoren buiten beschouwing laat, zal de gemiddelde verhouding van het aanwezige vuil als volgt zijn:

•          Los vuil (dit is ongeveer 80 % van de vervuiling)

•          Aangehecht vuil (ongeveer 15 %)

•          Sterk aangehecht vuil (5 %)

 

Het is belangrijk om te weten dat men droog vuil ook altijd droog verwijdert.

U dient voordat de vloer nat wordt gereinigd, eerst het losse vuil van de vloer te verwijderen. Dit bijvoorbeeld door stofzuigen, reiniging met kleefdoeken of door te vegen. Het nadeel van vegen is dat alleen de grove losse deeltjes worden verzameld. De kleine losse stofdeeltjes waaien op en komen weer op de geveegde vloer terecht.

 

Als de vloer nat wordt gereinigd, nadat het losse vuil verwijderd is, zal er uiteindelijk een veel schoner resultaat zijn dan wanneer het losse vuil ook nat wordt gereinigd. Het goed reinigen van het losse vuil dient niet alleen het optische effect maar ook het behoud van de vloer.

 

Het is ons advies een goede mat met een “open rug “ neer te leggen buiten bij de ingang. Hierdoor wordt deels voorkomen dat het grove vuil naar binnen wordt gelopen.

 

Wat men vaak ziet is dat er direct gemopt wordt zonder eerst het losse vuil te verwijderen van de vloer. Het losse vuil wordt dan van de ene kant naar de andere gezwiept en blijft vervolgens weer liggen op de vloer.

 

Een goede reiniging begint altijd met verwijdering van het losse vuil !

Voor het verwijderen van aangehecht vuil zal altijd gebruik gemaakt moeten worden van water of een oplosmiddel, al of niet gecombineerd met een reinigingsmiddel in combinatie met het juiste schoonmaakgereedschap.

Het vuil is altijd onder te verdelen in twee categorieën:

A.         Organische vervuiling

B.         Anorganische vervuiling

Organisch wil zeggen; we hebben te maken met stoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong. Enkele voorbeelden zijn : vetten, zetmeel, suiker, eiwitten, urine, enz.

Anorganisch wil zeggen: alle stoffen die niet afkomstig zijn van dierlijke of plantaardige oorsprong. Enkele voorbeelden hiervan zijn: stenen, zand, metalen en metaaloxiden.

De meest voorkomende anorganische vervuilingen zijn kalk en roest.

Deze inventarisatie is nodig om vast te stellen wat voor soort reinigingsmiddel er gebruikt moet worden. Voor organisch vuil zal er een alkalische reiniger gebruikt moeten worden terwijl er voor anorganisch vuil juist een zure reiniger ingezet moet worden.

 

Machines.

Het eindresultaat van een nat gereinigde kunststofvloer wordt te allen tijde beïnvloed door de manier van schrobben.

Naast het schrobben met de hand zijn er verschillende soorten machines te gebruiken bij het reinigen van een kunststofvloer.

De Eenschijfmachine :

Deze machine heeft een ronde schijf die aangedreven wordt. Dit kan zijn een padschijf of een borstelschijf.

Door de steel van deze machine te heffen of te drukken is de druk die wordt uitgeoefend op de kunststofvloer enigszins beïnvloedbaar.

Voor het reinigen van een kunststofvloer met een eenschijfmachine raden wij aan er een te nemen met een instelbaar, of een zo laag mogelijk, toerental. Dit verhoogt de grip op de vloer en daardoor de reinigende werking ervan.

 

 

 

 

Schrobzuigmachines :

Deze machine maakt het mogelijk om een voorraad water gemengd met reinigingsmiddel te transporteren door de ruimte en te verdelen over de vloer. Met de borstel(s) of pads reinigt hij de vloer, waarna hij direct het vervuilde water weer op kan zuigen.

Schrobzuigmachines zijn goed te gebruiken voor het dagelijkse onderhoud van een vloer. Gebruik van deze machine is veel minder arbeidsintensief en zal veel minder tijd in beslag nemen. De uit te oefenen druk van de borstel of pad op de vloer is niet te beïnvloeden.

Voor het schrobben van een gladde vloer wordt een pad gebruikt. Dit is een ronde schijf die onder op de machine gemonteerd wordt. Deze pads zijn er in verschillende soorten hardheid. Hoe donkerder de kleur (beginnend bij wit, tot zwart) hoe harder hij wordt.

Voor een kunststofvloer adviseren wij om een dikke rode pad  te gebruiken.

Indien de rode pad bij zwaar aangehecht vuil geen bevredigend resultaat geeft, kan men overwegen een groene pad te gebruiken.

Bij het gebruik van een dunne pad is de kans groot dat de schijf een keer in de vloer hapt.

 

SCHROB NOOIT EEN DROGE VLOER MET EEN DROGE PAD !

Niet gladde vloeren worden geborsteld met een borstelschijf. Deze borstel kan in plaats van de padhouder onder de machine gemonteerd worden. Bij een ruwe vloer zal een zachte borstel uiteindelijk een beter resultaat geven. De haartjes zijn soepeler en kunnen beter in het reliëf komen.

 

Het Reinigingsmiddel.

Naast het gebruik van machines, is het reinigingsmiddel een belangrijke factor bij het reinigen van oppervlakten. Als men niet het juiste reinigingsmiddel gebruikt zal het oppervlak niet schoon worden of zelfs beschadigen. De juiste keuze van het reinigingsmiddel is dus heel belangrijk.

Er zijn 1001 verschillende soorten schoonmaakmiddelen, die aanvankelijk allemaal op elkaar lijken. Bijna al deze schoonmaakmiddelen zijn gebaseerd op reiniging d.m.v. zepen. De eigenschap van zeep is, dat het vuil aantrekt. Het nadeel van schoonmaakmiddel met zeep is dat er altijd een heel klein filmlaagje op de vloer achterblijft. Dit laagje zeep zal vuil aantrekken waardoor de vloer sneller vervuilt. Doordat dit vuil aan het zeeplaagje blijft plakken kan het de vloer beschadigen wanneer er over de vloer gelopen wordt.

 

 

 

 

Hetzelfde geldt ook voor polymeerhoudende reinigingsproducten. Deze maken de vloer glimmend, maar laten tevens een soort van waslaagje achter. Indien deze producten worden gebruikt op een anti— statische of geleidende vloer zal dit waslaagje de poriën verdichten. De vloer zal hierdoor zijn geleidende eigenschap gaan verliezen.

 

Ieder reinigingsmiddel op waterbasis heeft een pH-waarde. De pH-waarde geeft aan of een product zuur of alkalisch is. Bovendien is de pH-waarde belangrijk voor de beoordeling van de agressiviteit van een product t.o.v. huid, ogen en kleding.

De indeling van de pH-schaal loopt van 0 tot 14. Hierin geeft een pH van 7 aan dat een product neutraal is.

Zuren hebben een pH lager dan 7 en worden ingezet bij reiniging van anorganische vervuiling (roest, kalk, etc.). Hoe lager de pH, hoe sterker zuur het product is.

Bij gebruik van zure reinigingsmiddelen moet men altijd voorzichtig te werk gaan, omdat deze verschillende materialen als metaal, beton, kunststof, textiel, verfwerk en voegen aan kunnen tasten.

 

Alkalische producten hebben een pH hoger dan 7 en worden ingezet bij het verwijderen van organische vervuiling (rubber, olie, etc.). Ook hierbij geldt: hoe hoger de pH, hoe hoger de alkaliteit van het product. Bij gebruik van sterk alkalische producten moet men ook voorzichtig zijn. Dergelijke producten kunnen o.a. wol, verfwerk, aluminium en andere lichte metalen aantasten.

 

Voordat een vloer gereinigd gaat worden moet er een inschatting gemaakt worden van de vervuiling. Hoe sterker het vuil gehecht is aan de vloer, hoe agressiever het reinigingsmiddel moet zijn voor een optimaal resultaat. Voor de dagelijkse reiniging wordt in de regel een zwak alkalisch product gebruikt. Het is dus belangrijk dat een juiste inschatting wordt gemaakt van de vervuiling. Indien er gebruik wordt gemaakt van een machine bij de reiniging moet er een laagschuimend middel gebruikt worden.

 

MENG SCHOONMAAKPRODUCTEN NOOIT MET CHLOOR !

Er kunnen giftige dampen vrijkomen die gevaar voor de omgeving opleveren.

 

Voor een goede reiniging van de vloer is het belangrijk dat het reinigingsproduct in de juiste verhouding wordt gemengd met water. Gebruik een maatbeker om het in de voorgeschreven verhouding te mengen.

De moleculen in het reinigingsproduct verbinden zich met het vuil en maken het los (zwevend), zodat het vuil met water weggespoeld kan worden. Wordt er teveel reinigingsproduct gebruikt, dan zullen de moleculen die geen verbinding met het vuil aan hebben kunnen gaan achterblijven op de vloer. De overgedoseerde moleculen zullen een waas achterlaten op de vloer. Ze kunnen eenvoudig verwijderd worden door de vloer nog eens met water na te spoelen.

Als u zich afvraagt of de producten die u hebt, volstaan voor een goede reiniging van uw kunststofvloer en deze niet aan zullen tasten, neemt u dan gerust contact met ons op. Indien u wilt, kunnen  wij u de juiste producten leveren. Wij hebben reinigingsproducten in ons assortiment, die voldoen aan bovenstaande eigenschappen en uitvoerig getest zijn op kunststofvloeren.

 

Eerste reiniging van een nieuwe vloer.

Voordat een nieuwe vloer in gebruik wordt genomen, is het raadzaam deze eerst volledig te reinigen. Dit omdat de vloer in dit stadium meestal nog leeg is en hierdoor makkelijk te reinigen.

Het oppervlak kan een beetje vettig aanvoelen en heeft de eigenschap vuil aan te trekken. Als deze eerste reiniging niet goed wordt uitgevoerd zal er bij het verdere onderhoud meer moeite gedaan moeten worden om de vloer schoon te houden.

 

De eerste reiniging dient uitgevoerd te worden met een sterk alkalisch product, dat de eigenschappen heeft die eerder genoemd zijn in dit advies. Voor het beste resultaat wordt er een eenschijfmachine gebruikt, met een rode pad. Na het schrobben wordt de vloer afgezogen met een waterzuiger waarna de behandeling nog eens herhaald wordt met alleen water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwering van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen  derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door uw gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.